Afvalwaterzuivering

Het United Mission zendingsziekenhuis Tansen in Nepal werkt aan verduurzaming.
0% Gefinancierd
  • €165,00 Gedoneerd
  • €600.000,00 Doel
  • 3 Donateurs

Over dit project

Het United Mission zendingsziekenhuis Tansen in Nepal werkt aan verduurzaming. Als laatste onderdeel van dit plan zal het afvalwater van dit complex en van een naastgelegen dorpje worden gezuiverd. Nu stroomt het afvalwater via een geul de berg af en vervuilt de omliggende velden en het grondwater.  Ongeveer 2000 mensen lopen de kans daardoor ziek te worden.

Dit project is tevens een voorbeeldproject voor Nepal, want er zijn nog nauwelijks zuiveringsprojecten. De oorspronkelijke kosten van € 850.000 konden terug worden gebracht naar ca. € 600.000. Ook uw bijdrage is hard nodig!