Familie van Rijn – Bangladesh!

Reizen naar Bangladesh
Beëindigd
Deze campagne eindigde 5 maanden geleden
  • €1.890,00 Gedoneerd
  • 20 Donateurs
Resterende tijd om te doneren

Over dit project

Het LAMB-project is gelegen in het noordoosten van Bangladesh, een gebied waar veel armoede is. Visie van het project is gebouwd op Jezus’ woorden in Johannes 10 vers 10:
Mensen van Bangladesh, getransformeerd door de liefde van God, ervaren overvloedig leven in gezonde en rechtvaardige gemeenschappen.
Deze christelijke organisatie wil God dienen door de armen en achtergestelden te dienen vanuit een holistische benadering.

Bij dit project heeft Lida tijdens haar geneeskunde-opleiding 5 maanden coschappen gelopen en in 2012 is ze er teruggekeerd voor haar onderzoeksstage voor de master tropische kindergeneeskunde. Leendert heeft haar in die periode bezocht en is daar ook betrokken geraakt op het land en haar bevolking. Omdat we eerst in Nederland onze start van het huwelijk wilden maken en werkervaring op wilden doen, hebben we daaraan de afgelopen jaren gebouwd. We hebben vier prachtige kinderen gekregen en onze specialisaties afgerond. Toch zijn we betrokken gebleven op Bangladesh en vriendschappen zijn warm.

In augustus gaan we als gezin 4 weken naar LAMB om dan te ervaren hoe het is om als gezin in dit land te zijn. Willemieke, met wie de kinderen een heel goede klik hebben, gaat dan met ons mee om er voor hen te zijn op de momenten dat we beiden ‘de deur uit zijn’.

Graag vragen we jullie gebed voor een goede tijd en voor bescherming tijdens het reizen. Omdat we gewoon ons werk in NL aanhouden, is het mogelijk om deze reizen grotendeels uit eigen pot te kunnen financieren, maar indien iemand hierin wil meehelpen, is dat van harte welkom (via Interserve is het belastingaftrekbaar). Via deze weg ook een dank voor de praktische ondersteuning die is aangeboden voor de periode dat Lida alleen in Nederland is met de kids.

Dank voor jullie betrokkenheid, Gods zegen!
Leendert, Lida en de kids