Voordelig geven

Wil je het werk van Interserve structureel ondersteunen? Dan is een meerjarige schenking een aantrekkelijke en voordelige manier.

Wat houdt een meerjarige schenking in?

Een meerjarige schenking is een vaste periodieke uitkering met een looptijd van minimaal vijf volle jaren. De schenking eindigt op een vaste datum of bij overlijden voor deze datum. Giften in deze vorm zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar waarin de uitkering plaatsvindt, zonder minimum- of maximumgrenzen. In de schenkingsakte bepaal je zelf de hoogte van het jaarbedrag dat je Interserve schenkt.

Vroeger was hiervoor een notariële akte vereist, maar sinds 1 januari 2014 is deze regel vervallen en kan tussen schenker en ontvanger een overeenkomst worden opgesteld.

Informatie

Geïnteresseerd? Vraag dan meer informatie aan via het reactieformulier. Bellen of e-mailen kan ook. Onze administrateur Anne Wiersma geeft graag meer informatie. Je kunt ook meteen de overeenkomst downloaden via de downloadknop. Deze is in tweevoud opgesteld. Het is de bedoeling dat je het volledige document uitprint, invult en aan ons toestuurt. Dan maken wij de schenking voor je in orde. Als bewijs krijg je één exemplaar volledig ondertekend van ons retour.

Wat je daarna alleen nog moet doen is jaarlijks het vastgestelde bedrag aan ons overmaken. Je kunt daarvoor gebruik maken van het machtigingsformulier dat je krijgt toegezonden.